Tampereen Tietoliikennetoimihenkilöt TU ry

YHDISTYKSEN HISTORIA

Päivitetty 16.3.2018 mah

Yhdistyksen juuret ovat syvällä Pirkanmaalla. Tampereen Puhelinosuuskunnan tekniset toimihenkilöt perustivat 09.09.1975 oman ammattiyhdistyksen, joka sai nimekseen Tampereen Puhelintekniset ry.

Sen jälkeen yritys on toiminut mm. nimillä:
Tampereen Puhelin Oyj 1997 - 2001
Soon Communications, Soon Com Oy ja Soon Net Oy 2001 - 2004
ja nykyisin yritys toimii nimellä
Elisa 01.07.2004 -

Toimihenkilöunioni syntyi vuonna 2001 neljän liiton yhdistyessä.
Teknisten liitto TL ry, Suomen Teollisuustoimihenkilöiden Liitto STL ry,
Rakennusteknisten Ammattiliitto RAL ry ja Svenska Tekniska Funktionärsförbundet i Finland STAF rf yhdistyivät.
Siitä seurasi, että yhdistyksissäkin oli fuusioita edessä. TL:n ja STL:n paikallisten ammattiyhdistysten fuusion myötä yhdistyksen nimi muutettiin Tampereen Tietoliikennetoimihenkilöt TU ry:ksi. Samalla jäsenmäärä nousi lähes kaksinkertaiseksi.

Tässä vaiheessa yhdistys oli vielä ns. työpaikkayhdistys, eli kaikki jäsenet olivat työsuhteessa edellämainittuun yritykseen. Lainsäädäntö ja erilaiset yritysjärjestelyt hajoittivat kuitenkin yhdistyksen jäsenet eri yhtiöihin, jolloin tehtiin päätös jatkaa ns. kokoomayhdistyksenä. Sen jälkeen yhdistykseen saattoi liittyä toimihenkilöitä muistakin tietoliikennealalla toimivista yrityksistä.

V.2005 syksyyn asti jäsenmäärä on pysynyt suurinpiirtein samana, kunnes Hämeen TLL lopetti toimintansa ja Hämeen TLL:n jäsenet liittyivät Tampereen Tietoliikennetoimihenkilöt TU r.y:n riveihin.

Vuonna 2006 yhdistykseen kuului n. 680 jäsentä. Vuonna 2007 eläkeläiset siirrettiin uuteen perustettuun senioriyhdistykseen, jolloin jäsenmäärämme väheni 19:llä. Vuonna 2007 Tampereen Tietoliikennetoimihenkilöt TU ry:ssä toimii jäseniä 54:n eri työnantajan palveluksessa ja jäsenistö on hajallaan ympäri Suomea. Suurin osa työskentelee kuitenkin Pirkanmaalla. Isoimmat työnantajat ovat Elisa, Sonera ja....

Yhdistyksen numero on 263.